Om oss

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

KonKraft skal være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeide for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring.

Rådet er KonKrafts øverste organ. I tillegg har KonKraft et arbeidsutvalg (AU) og et sekretariat som ivaretar løpende aktiviteter og daglig drift.

Arbeidsutvalgets medlemmer:

  • Tommy Hansen, Norsk olje og gass
  • Torbjørn Giæver Eriksen, Norsk olje og gass
  • Hans Petter Bøe Rebo, Norsk Industri
  • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
  • Thomas Saxegaard, Norges Rederiforbund
  • Lill-Heidi Bakkerud, Industri Energi
  • Olav Lie, LO
  • Jørn Prangerød, Fellesforbundet

 

KonKrafts sekretariat:

Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft

Inger Hoff, rådgiver KonKraft

 

“Konkurransekraft – norsk sokkel i endring”

31. januar 2017 vedtok KonKrafts Råd formell oppstart av prosjektet “Konkurransekraft – norsk sokkel i endring”. Det er nedsatt et utvalg bestående av representanter fra selskapene til organisasjonene, som skal levere en innstilling innen 1. januar 2018. Utvalget, som ledes av Walter Qvam, vil nedsette nødvendige arbeidsgrupper etter behov. Ståle Tungesvik vil fungere som prosjektleder.

Ståle Tungesvik, Prosjektleder “Konkurransekraft – norsk sokkel i endring”