Publikasjoner

Konkurransekraft – norsk sokkel i endring. Utvalgets rapport februar 2018

Fullstendig rapport fra Utvalget "Konkurransekraft- norsk sokkel i endring". Utgitt februar 2018.

Last ned

English summary of the report. Including: Forword, Summaray and recommendations. Published February 2018.

Last ned

Konkurransekraft- norsk sokkel i endring. Utvalgets anbefalinger 16.01.18

Utvalgets anbefalinger for prosjektet Konkurransekraft - norsk sokkel i endring. Presentert på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord 16.01.18.

Last ned

Klima – norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-2)

Hele rapporten på norsk. Utgitt august 2016.

Last ned

Climate and the Norwegian Continental Shelf (KonKraft report no. 2 – 2016)

English summary of the report. Including: Introduction, Recommendations and Roadmap for the NCS. Published August 2016.

Last ned

Climate and the Norwegian Continental Shelf (KonKraft report no. 2 -2016)

English version of the whole report. Published October 2016.

Last ned

Nordover – norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-1)

Versjon 2. Hele rapporten på norsk. Utgitt april 2016.

Last ned

Nordover-norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-1)

Norsk sammendrag av rapporten med innledning, sammendrag og anbefalinger. Utgitt april 2016.

Last ned

North and the Norwegian Continental Shelf (KonKraft report no.1- 2016)

English summary of the report. Including: Introduction, Summary and Recommendations Published May 2016.

Last ned

“Norske offshoreverfts konkurranseevne – En rapport fra KonKraft”

Hele rapporten på norsk. Utgitt november 2013.

Last ned