Publikasjoner

Konkurransekraft – norsk sokkel i endring. Utvalgets rapport februar 2018

Fullstendig rapport fra Utvalget "Konkurransekraft- norsk sokkel i endring". Utgitt februar 2018.

Last ned

Konkurransekraft- norsk sokkel i endring. Utvalgets anbefalinger 16.01.18

Utvalgets anbefalinger for prosjektet Konkurransekraft - norsk sokkel i endring. Presentert på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord 16.01.18.

Last ned

Klima – norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-2)

Hele rapporten på norsk. Utgitt august 2016.

Last ned

Climate and the Norwegian Continental Shelf (KonKraft report no. 2 – 2016)

English summary of the report. Including: Introduction, Recommendations and Roadmap for the NCS. Published August 2016.

Last ned

Climate and the Norwegian Continental Shelf (KonKraft report no. 2 -2016)

English version of the whole report. Published October 2016.

Last ned

Nordover – norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-1)

Versjon 2. Hele rapporten på norsk. Utgitt april 2016.

Last ned

Nordover-norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-1)

Norsk sammendrag av rapporten med innledning, sammendrag og anbefalinger. Utgitt april 2016.

Last ned

North and the Norwegian Continental Shelf (KonKraft report no.1- 2016)

English summary of the report. Including: Introduction, Summary and Recommendations Published May 2016.

Last ned

“Norske offshoreverfts konkurranseevne – En rapport fra KonKraft”

Hele rapporten på norsk. Utgitt november 2013.

Last ned

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

KonKrafts anbefalinger til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Last ned