Publikasjoner

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

KonKrafts anbefalinger til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Last ned

“Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet” (KonKraftrapport 7)

Hele rapporten på norsk. Utgitt mars 2009.

Last ned

“Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet” (KonKraftrapport 7)

Sammendrag av rapporten på norsk. Utgitt mars 2009.

Last ned

“Economic consequences of petroleum activities” (KonKrafts report 7)

English summary of the report. Published March 2009.

Last ned

“Olje- og gassvirksomhet i nord” (KonKraftrapport 6)

Hele rapporten på norsk. Utgitt mars 2009.

Last ned

“Olje og gassvirksomhet i nord” (KonKraftrapport 6)

sammendrag av rapporten på norsk. Utgitt mars 2009.

Last ned

“Oil and gas activities in the Northern Norway” (KonKrafts report 6)

English summary of the report. Published Marche 2009.

Last ned

“Petroleumsnæringen og klimaspørsmål” (KonKraftrapport 5)

Hele rapporten på norsk. Utgitt mars 2009.

Last ned

“Petroleumsnæringen og klimaspørsmål” (KonKraftrapport 5)

Sammendrag av rapporten på norsk. Utgitt mars 2009.

Last ned

“The petroleum industry and climate issues” (KonKrafts report 5)

English summary of the report. Published March 2009.

Last ned