Prosjektet “Konkurransekraft – norsk sokkel i endring”

KonKraft har startet i 2017 opp et nytt prosjekt “Konkurransekraft – norsk sokkel i endring”. Det er nedsatt et utvalg med bred industriell kompetanse fra operatører, leverandører, rigg og organisasjonene. Utvalget skal levere en innstilling innen 1. januar 2018. Utvalget ledes av Walter Qvam. Ståle Tungesvik er prosjektleder.

Representanter i utvalget:

 • Walter Qvam, leder av utvalget
 • Jannicke Nilsson, konserndirektør, Statoil
 • Alv Solheim, technical director/ deputy managing director, Wintershall
 • Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker ASA
 • Hans-Christian Gabrielsen, nestleder LO
 • Lill Heidi Bakkerud, nestleder Industri Energi
 • Jan Arve Haugan, konsernsjef, Kværner
 • Linn Cecilie Moholt, administrerende direktør, Carsten Moholt (frem til 13.11.17)
 • Jakob Korsgaard, managing director, Maersk Drilling Norge AS
 • Monica Bjørkmann, managing director, Subsea 7 Norway
 • Ann-Christin Andersen,  Direktør, FMC Technologis (fra 13.11.17)
 • Ståle Tungesvik, prosjektleder

Viktige temaer for utvalget vil være:

 • Sikre at kostnadsreduksjoner og tiltak fører til reelle, varige og langsiktige endringer.
 • Sikre et aktivitetsnivå som opprettholder og videreutvikler den norske kompetanse- og leverandørklyngen.
 • At høy norsk andel er attraktivt både i forhold til bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske hensyn.
 • Foreslå overfor myndighetene nødvendige forbedringer i rammebetingelsene.
 • Anbefale tiltak fra bransjen og fra myndighetene for å realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.
 • Foreslå kortsiktige tiltak dersom det gir grunnlag for å sikre langsiktig verdiskaping.
 • Ivareta relevante deler av handlingsplanen for “Veikart for norsk sokkel – verdiskapning og reduserte klimagassutslipp på norsk sokkel fram mot 2030 og 2050”.
 • Øke bruken av digitale løsninger, automatisering og robotisering.
 • Øke innsatsen innen standardisering, forenkling og industrialisering.
 • Øke kostnadseffektiviteten i virksomheten til olje- og gassnæringen.
 • Styrke samarbeidet mellom operatører og leverandører gjennom økt samhandling, effektive grensesnitt, gjenbruk av løsninger og erfaringsoverføring.

 

Mandat for Konkurransekraft – norsk sokkel i endring

 

Presentasjoner av prosjektet 

Prosjektet har helt fra oppstarten av lagt stor vekt på å være utadrettet og åpen gjennom hele prosessen.  Foreløpig status og tanker har fortløpende blitt presentert på ulike arenaer. Under ligger presentasjonene som er blitt gitt på noen av disse:

Innspill til utvalget

Kanskje brenner du inne med kunnskap eller god ide som utvalget bør kjenne til. Ta gjerne kontakt og del dine tanker med utvalget ved å fylle ut skjemaet under: