Olje- og energidepartementet finansierer KonKraft prosjektet “Konkuransekraft- norsk sokkel i endring” med 2,5 millioner kroner

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde møtte tirsdag 28. februar 2017 representanter fra prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring".

For å få gode vurderinger, er det viktig at arbeidet skjer i regi av industrien, og at alle sentrale deler av næringen er involvert. KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. KonKrafts Råd har nedsatt et utvalg som skal levere en rapport med anbefalinger innen 1. januar 2018. Utvalget ledes av Walter Qvam. Ståle Tungesvik vil fungere som prosjektleder.

Olje- og energidepartementet samfinansierer utredningsprosjektet med 2,5 millioner kroner, sammen med Konkraft-organisasjonene.

 

Les mer om møtet på Regjeringens hjemmeside:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konkurransekraft–norsk-sokkel-i-endring–oppstart-av-utredningsprosjekt/id2540795/

Les mer om prosjektet her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konkurransekraft–norsk-sokkel-i-endring–oppstart-av-utredningsprosjekt/id2540795/