Om oss

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

KonKraft skal være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeide for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring.

Rådet er KonKrafts øverste organ. I tillegg har KonKraft et arbeidsutvalg (AU) og et sekretariat som ivaretar løpende aktiviteter og daglig drift.

Arbeidsutvalgets medlemmer:

  • Tommy Hansen, Norsk olje og gass
  • Torbjørn Giæver Eriksen, Norsk olje og gass
  • Hans Petter Bøe Rebo, Norsk Industri
  • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
  • Thomas Saxegaard, Norges Rederiforbund
  • Lill-Heidi Bakkerud, Industri Energi
  • Olav Lie, LO
  • Jørn Prangerød, Fellesforbundet

 

KonKrafts sekretariat:

Erling Kvadsheim, sekretariatsleder KonKraft

Inger Hoff, rådgiver KonKraft