Om oss

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

KonKraft skal være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeide for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring.

Rådet er KonKrafts øverste organ. I tillegg har KonKraft et arbeidsutvalg (AU) og et sekretariat som ivaretar løpende aktiviteter og daglig drift.

Rådets medlemmer:

 • Peggy Hessen Følsvik, Leder, LO
 • Ole Erik Almlid, Administrerende direktør, NHO
 • Hildegunn T. Blindheim , Administrerende direktør, Norsk olje og gass
 • Harald Solberg, Administrerende direktør, Norges Rederiforbund
 • Stein Lier-Hansen, Administrerende direktør, Norsk Industri
 • Frode Alfheim, Forbundsleder, Industri Energi
 • Jørn Eggum, Forbundsleder, Fellesforbundet
 • Monica Th. Bjørkmann, Visepresident og norgessjef, Subsea 7
 • Kjetil Hove, Konserndirektør, Utvikling og produksjon Norge, Equinor
 • Ståle Kyllingstad, Konsernsjef, IKM
 • Jan T. Narvestad, Administrerende direktør, Rosenberg Worley
 • Jakob Korsgaard, Administrerende direktør, Maersk Drilling Norge
 • Odd Strømsnes, Konsernsjef, Ocean Installer

Arbeidsutvalgets medlemmer:

 • Maryam Iqbal Tahir, Norsk olje og gass
 • Torbjørn Giæver Eriksen, Norsk olje og gass
 • Hans Petter Bøe Rebo, Norsk Industri
 • Runar Rugtvedt, Norsk Industri
 • Thomas Saxegaard, Norges Rederiforbund
 • Lill-Heidi Bakkerud, Industri Energi
 • Olav Lie, LO
 • Jørn Prangerød, Fellesforbundet
 • Per Øyvind Langeland, NHO

KonKrafts sekretariat:

Erling Kvadsheim, sekretariatsleder KonKraft

Inger Hoff, rådgiver KonKraft