Anbefalinger for økt konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen

16. januar 2018 på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord ble utvalgets anbefalinger for prosjektet «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring» presentert av utvalgsleder Walter Qvam.

Utvalgets arbeid har resultert i 28 konkrete anbefalinger innenfor digitalisering og samhandling, regelverk og rammebetingelser, forenklinger og standardiseringer, samarbeid og allianser og samfunn og kompetanse for hva olje- og gassbransjen selv kan gjøre for å lykkes.

Utvalgets anbefalinger finner du her:Konkurransekraft-Sandefjord 16.01.18

KonKrafts Råd satte 31. januar 2017 ned et utvalg for prosjektet «konkurransekraft – norsk sokkel i endring. Rådets organisasjoner vil i løpet av de neste månedene ta stilling til utvalgets forslag og anbefalinger.

Gjennom 2017 er mye endret. Det er mer optimisme i næringen nå enn for et år siden. Utfordringen for olje- og gassnæringen som helhet ved inngangen til 2018 er at det ikke er funnet ressurser til å opprettholde dagens nivå i olje- og gassproduksjonen etter 2025. Det er heller ingen kjente store utbyggingsprosjekter etter 2022. For å lykkes må næringen

 • gjøre flere funn for utbygging og produksjon
 • finne lønnsomme løsninger for utbygging av flere av de mindre funnene på norsk sokkel
 • fortsette det pågående forenklings- og forbedringsarbeidet
 • realisere potensialet som ligger i digitalisering, bruk av industrialiserte leverandørløsninger og nye samhandlingsformer
 • redusere CO2-utslippene og øke sikkerhetsnivået
 • opprettholde attraktiviteten til norsk sokkel og skape arbeidsplasser

Utvalgets mandat peker på betydningen av langsiktighet og behov for høye ambisjoner i det videre forbedringsarbeidet på norsk sokkel. For at næringen skal oppnå målene om ytterligere økt konkurransekraft, må den fortsette det selskapsspesifikke forbedringsarbeidet, men også i større grad skape effektivitet og produktivitet i næringen som et system. Det vil si at næringen må arbeide for å

 • fjerne unødig duplisering av arbeid og dokumentasjon mellom aktører og faser i verdi- og leverandørkjeden
 • etablere industrielle, felles stordriftsløsninger for spesifikke funksjoner eller områder på sokkelen
 • redusere mellomledd, funksjoner og operasjoner som kan erstattes av gode og sikre digitale løsninger
 • oppnå økt kvalitet, produktivitet og effektivitet i alle ledd i verdikjeden ved styrt utveksling og bruk av datasett mellom selskaper
 • etablere portefølje- og alliansemodeller for å skape et bedre forretningsmessig grunnlag for økt aktivitetsnivå – fra leting og boring til utbygging av grupper av små felt og i drift
 • tidlig involvering av leverandører i konsept- og prosjektutvikling
 • gå sammen om raskest mulig å innføre regelverk og standarder og felles løsninger for lagring, deling og bruk av data innenfor alle ledd i verdikjeden
 • intensivere det pågående standardiserings- og forenklingsarbeidet i bransjen