INVITASJON – Slik skal olje- og gassindustrien i Norge nå klimamålene

Olje- og energiminister Tina Bru får overrakt KonKrafts klimarapport

Arrangementet er 28. februar kl. 13.00 på Mesh, Tordenskiolds gate 2, Oslo

KonKraft-partnerne legger fram rapporten “Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050” . Rapporten viser hvordan olje- og gassindustrien skal redusere sine absolutte klimagassutslipp i Norge, og hvordan teknologi og kompetanse fra industrien kan gi klimagassreduksjoner i Europa og resten av verden. Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.

På arrangementet deltar
• Tina Bru, olje- og energiminister
• Hildegunn T. Blindheim, direktør klima og miljø, Norsk olje og gass og leder av arbeidet med rapporten
• Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri
• Frode Alfheim forbundsleder, Industri Energi
• Harald Solberg, administrerende direktør, Norges Rederiforbund
• Linda Aase, konserndirektør, Aker Solutions
• Per Sandberg, forretningsutvikler Northern Lights prosjektet og Equinor

Arrangementet er åpent for alle.

Ta gjerne kontakt om det er behov for ytterligere informasjon.

Inger Hoff, Rådgiver KonKraft, Mobil: +47 900 58 272