INVITASJON: Veien til klimamålene 2030 og konkurransekraft på norsk sokkel

KonKraft inviterer til frokostmøte der det vil bli lansert to rapporter om status for klimamålene for 2030 og hvordan skattepakken virker.

Dato: 4. februar 2021 kl. 08.30-10.00
Sted: Digitalt og kan følges her: https://konkraft2021.kg5.no/
Møtet vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig for alle interesserte i etterkant.

Industrien i Norge er og har alltid vært i konstant utvikling og omstilling. Drivkraften for disse stadige endringene er behovet for å være konkurransedyktig. I Norge har vi gode tradisjoner for å løse felles utfordringer innenfor rammene av den norske modellen. 2020 satte for alvor verdien av partssamarbeid og den norske modellen på dagsorden.

Stortinget vedtok i juni 2020 en tiltakspakke for olje- og gassindustrien, som i stor grad bygget på innspill fra KonKraft. Behovet for å sikre likviditet i selskapene i en krevende periode var avgjørende, for på den måten å sikre at planlagte prosjekter ikke stoppet opp, og at arbeidsplasser og nødvendig kompetanse for en grønn omstilling ikke gikk tapt.

Hele norsk olje- og gassnæringen lanserte i februar 2020 ambisiøse klimamål om å redusere utslippene med 40 prosent fram mot 2030, og til nær null i 2050. Ambisjoner som er helt nødvendige for å ivareta norsk sokkels konkurransedyktighet og attraktivitet. Nøkkelen til å nå disse klimamålene er den kunnskapen og kompetansen som menneskene i selskapene har. Stortinget har anmodet regjeringen om å lage en plan, sammen med petroleumsnæringen, for å redusere utslipp med på 50 prosent innen 2030. Dette arbeidet er nå i gang.

Under frokostmøte vil to rapporter bli lagt frem:

  • Statusrapport 2021 – Framtidens energinæring på norsk sokkel – klimastrategi mot 2030 og 2050
  • Konkurransekraft norsk sokkel 2020 – Styrke i partssamarbeidet

Foreløpig program:

Velkommen 

Overrekkelse av to rapporter til statssekretær Tony Tiller, Olje- og energidepartementet
v/ Anniken Hauglie og Jørn Eggum

Presentasjon av KonKrafts statusrapport for klimaarbeidet.
v/Hildegunn Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass

Olje- og gassnæringens midlertidige tiltakspakke virker etter hensikten.
v/ Ellen Bakken, sjeføkonom i Norsk olje og gass

Kommentarer fra:
• Statssekretær Tony Tiller, OED

• Hans-Christian Gabrielsen , LO
• Ole Erik Almlid, NHO
• Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
• Harald Solberg, Norges Rederiforbund
• Monica Th. Bjørkmann, Subsea 7
• Frode Alfheim, Industri EnergiSlik arbeider næringen for å nå klimamålene – Samtale mellom
• Henriette Undrum, Equinor
• Andreas Wulff, Vår Energi
• Christoffer Fjell, Altera Infrastructure
• Kjetel Digre, Aker Solutions
• Geir Seljeseth, Industri Energi, leder samtalen

Åpen spørsmålsrunde

*KonKraft står for konkurransekraft på norsk sokkel, og er en nærings- og klimapolitisk samarbeidsarena. Felleskapet består av Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. Sammen utgjør disse organisasjonene hele verdikjeden knyttet til norsk sokkel, representert med partene i arbeidslivet (arbeidsgiver og arbeidstaker).