Publikasjoner

Competitiveness The Norwegian Continental Shelf 2020 – Stronger Through Interparty Collaboration

KonKraft Report 2021 - 1. Engslish version.
Published 4th of February 2021.

Last ned

The Energy Industry of Tomorrow on the Norwegian Continental Shelf – Climate Strategy Towards 2030 and 2050 – Status report 2021

KonKraft report 2021 -2. English version.
Published 4th of February 2021.

Last ned

Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050 – Statusrapport 2021

Framtidens energinæring på norsk sokkel - Klimastrategi mot 2030 og 2050 - Statusrapport 2021. KonKraft-rapport 2021-2. Publisert 4. februar 2021.

Last ned

Konkurransekraft norsk sokkel 2020-Styrke i partssamarbeidet

Konkurransekraft norsk sokkel 2020-Styrke i partssamarbeidet. KonKraft-rapport 2021-1. Publisert 4. februar 2021.

Last ned

Framtidens energinæring på norsk sokkel. Klimastrategi mot 2030 og 2050. KonKraft rapport 2020-1.

Hele rapporten på norsk. Utgitt februar 2020.

Last ned

Industry of Tomorrow on the Norwegian Continental Shelf. Climate Strategy towards 2030 and 2050. KonKraft report 2020-1).

English version of KonKraft report 2020-1. Published February 2020.

Last ned

Konkurransekraft – norsk sokkel i endring. Utvalgets rapport februar 2018

Fullstendig rapport fra Utvalget "Konkurransekraft- norsk sokkel i endring". Utgitt februar 2018.

Last ned

Konkurransekraft- norsk sokkel i endring. Utvalgets anbefalinger 16.01.18

Utvalgets anbefalinger for prosjektet Konkurransekraft - norsk sokkel i endring. Presentert på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord 16.01.18.

Last ned

«Competitiveness – changing tide on the Norwegian continental shelf» – Summary and recommendations from the Committee

Summary and recommendations from the Committee. «Competitiveness – changing tide on the Norwegian continental shelf».
Published January 2018

Last ned

Klima – norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-2)

Hele rapporten på norsk. Utgitt august 2016.

Last ned