Publikasjoner

Climate and the Norwegian Continental Shelf (KonKraft report no. 2 – 2016)

English summary of the report. Including: Introduction, Recommendations and Roadmap for the NCS. Published August 2016.

Last ned

Climate and the Norwegian Continental Shelf (KonKraft report no. 2 -2016)

English version of the whole report. Published October 2016.

Last ned

Nordover – norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-1)

Versjon 2. Hele rapporten på norsk. Utgitt april 2016.

Last ned

Nordover-norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-1)

Norsk sammendrag av rapporten med innledning, sammendrag og anbefalinger. Utgitt april 2016.

Last ned

North and the Norwegian Continental Shelf (KonKraft report no.1- 2016)

English summary of the report. Including: Introduction, Summary and Recommendations Published May 2016.

Last ned

“Norske offshoreverfts konkurranseevne – En rapport fra KonKraft”

Hele rapporten på norsk. Utgitt november 2013.

Last ned

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

KonKrafts anbefalinger til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Last ned

“Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet” (KonKraftrapport 7)

Hele rapporten på norsk. Utgitt mars 2009.

Last ned

“Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet” (KonKraftrapport 7)

Sammendrag av rapporten på norsk. Utgitt mars 2009.

Last ned

“Economic consequences of petroleum activities” (KonKrafts report 7)

English summary of the report. Published March 2009.

Last ned