Publikasjoner

“Internasjonalisering” (KonKraftrapport 4)

Hele rapporten på norsk. Utgitt mars 2008.

Last ned

“Internasjonalisering” (KonKraftrapport 4)

Sammendrag av rapporten på norsk. Utgitt mars 2008.

Last ned

“Internationalisation” (KonKrafts report 4)

English summary of the report. Published August 2008.

Last ned

“Energinasjonen Norge – Videreutvikling og fornyelse i en ny miljø- og geopolitisk æra” (KonKraftrapport 1)

Hele rapporten på norsk. Utgitt mai 2008.

Last ned

“Energinasjonen Norge – Videreutvikling og fornyelse i en ny miljø- og geopolitisk æra” (KonKraftrapport 1)

Sammendrag av rapporten på norsk. Utgitt mai 2008.

Last ned

“Energy Nation Norway – Development and renewal in a new environmental and geopolitical era” (KonKrafts report 1)

English Summary of the report. Published May 2008.

Last ned