Økt konkurransekraft og lønnsomhet innen drift, feltutvikling og brønnleveranser

Ståle Tungesvik, prosjektleder "Konkurransekraft-norsk sokkel i endring" presenterte sammen med lederne av arbeidsgruppene Anita A. Steinhaug (drift), Tore Sjursen (feltutvikling) og Per Lund (brønnleveranser) bakgrunnen for utvalgets anbefalinger på Norsk Industri sin Offshore Strategikonferanse i Stavanger.

Presentasjonene finner du her:

Presentasjon Ståle Tungesvik Offshore strategi

Presentasjon Brønn Per Lund 5. februar

Presentasjon Drift Anita Stenhaug 5. februar

Presentasjon Felt Tore Sjursen 5. februar

 

Utvalgets anbefalinger som ble presentert på Oljepolitisk seminar i Sandefjord 16.01.18 finner du her:

Konkurransekraft-Sandefjord-16.01.18

 

Hele rapporten med utfyllende bakgrunn for utvalgets anbefalinger blir om få dager tilgjengelig på KonKrafs hjemmeside.