Velkommen til lansering “Nordover – norsk sokkel i endring”

KonKrafts nye rapport "Nordover - norsk sokkel i endring" blir presentert på Stormen bibliotek i Bodø, mandag 18. april kl. 12.00-14.00.

Bakgrunnen for rapporten er KonKraft-organisasjonenes* felles syn på at det nå er viktig å ta i bruk det økte mulighetsrommet næringen har i nord, med det formål å sikre verdiskapning, robuste kompetansemiljøer og ivareta sysselsettingen.

Rapporten vil bli presentert av:

  • Gerd Kristiansen, LO-leder
  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass
  • Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund
  • Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten

I tillegg vil fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll og regionleder i NHO-Nordland Ole-Henrik Hjartøy gi sine kommentarer.

Tidspunkt:

Mandag 18. april 12.00-14.00.

Sted:

Stormen Bibliotek , Storgata 1a, Bodø.

Kontaktpersoner:

Roger Pedersen, sekretariatsleder i KonKraft, mobilnr. 911 55 961

evt. Inger Hoff, rådgiver i KonKraft, mobilnr. 900 58 272

Vel møtt.

*KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.