Rådet

Ole Erik Almlid

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Administrerende direktør

Monica Theresia Bjørkmann

Subsea 7

Norgessjef

Frode Alfheim

Industri Energi

Leder

Peggy Hessen Følsvik

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Leder

Hildegunn T. Blindheim

Norsk olje og gass

Administrerende direktør

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

Administrerende direktør

Harald Solberg

Norges Rederiforbund

Administrerende direktør

Jørn Eggum

Fellesforbundet

Leder

Kjetil Hove

Equinor

Executive Vice President - Development and Production Norway

Ståle Kyllingstad

I.K.M

Konsernsjef

Jan T. Narvestad

Rosenberg Worley

Administrerende direktør

Jakob Korsgaard

Mærsk

Administrerende direktør

Odd Strømsnes

Ocean Installer

Administrerende direktør